Personal Care for You biedt de volgende jeugdproducten aan binnen alle gemeenten van de provincie Groningen:

 

 •  45A04   Individuele begeleiding basis
 •  45451   Gezinsbegeleiding basis
 •  45453    Individuele begeleiding specialistisch
 •  45A54 Groepsbegeleiding specialistisch
 •  45A56   Gezinsbegeleiding specialistisch
 •  45G01 Gezinsbegeleiding laagfrequent
 •  50G26 Specifieke doelgroepen - Behoud van en toeleiding naar onderwijsdeelname
 •  51G01 Individuele behandeling basis
 •  52GO2 lndividuele behandeling specialistisch middel
 •  52G06 lndividuele diagnostiek
 •  52G07   lndividuele behandeling laagfrequent
 •  52G08   lndividuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar
 •  52G11   Individuele behandeling specialistisch licht
 •  52G12 lndividuele behandeling specialistisch licht - medicatiecontrole

Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts nodig of een doorverwijzing van het CJG.

Voor de WMO geldt dat Personal Care for You Zorg in Natura kan leveren binnen alle gemeenten van de provincie Groningen doordat zij is aangesloten bij Coöperatie Dichtbij Groningen met AGB-code: 75751904.

Coöperatie Dichtbij is ook onderaannemer bij alle vier de GON aanbieders in de stad Groningen en kan derhalve ook WMO begeleiding leveren in de stad Groningen.

 Personal Care for You biedt de volgende bouwstenen aan binnen de provincie Drenthe: 

 •  Meedoen en Zelfredzaamheid licht, midden en zwaar
 •  Zelfstandigheidstraining
 •  Gezond zijn licht, midden en zwaar
 •  Gezond opgroeien licht, midden en zwaar

Bij Personal Care for You is het mogelijk om een deel van de behandeling en/of behandeling vanuit de aanvullende verzekering vergoed te krijgen.

 

Via deze link kan u per verzekering en per aanvullend pakket de vergoedingen zien:

 

 

Bij Personal Care for You is het mogelijk om de Mindfulnesstrainingen voor volwassenen vergoed te krijgen via de aanvullende verzekering.

 Via deze link kan u per verzekering en per aanvullend pakket zien wat de vergoedingen zijn:

De trainingen:

 •  ‘Mindfulness in Opvoeding’
 •  ‘Mindfulness voor kids’
 •  ‘Rots en Water training’

Worden vergoed vanuit alle gemeenten binnen de provincie Groningen. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig of een doorverwijzing van het CJG.