Begeleiden

Samen met de cliënt de weg bepalen die nodig is. Niet door de cliënt vooruit te duwen, of mee te trekken, maar door gezamenlijk op te lopen. Op die manier komt de cliënt weer in zijn/haar eigen kracht terug en kan daardoor de regie over zijn/haar eigen leven weer voeren

Luisteren

Echt luisteren naar het verhaal van de cliënt, met een open en nieuwsgierige houding, zodat de cliënt zich gehoord voelt en je samen tot de kern van het probleem komt.

Eigen kracht

Ieder mens beschikt over eigen kracht en bij ons verdient elke cliënt maatwerk, zodat hij/zij met vallen en opstaan weer terugkomt bij zijn/haar eigen kracht, die door omstandigheden en/of situaties even niet meer op de voorgrond staat.

Eigen regie

Doordat er maatwerk geleverd wordt, voelen de cliënten zich gehoord, begrepen, ondersteunt en geholpen. Hierdoor merken ze na een bepaalde periode (en deze periode is voor iedereen verschillend) dat ze hun eigen leven weer vorm kunnen geven en zelf de regie hebben en kunnen houden over hun leven.

Spiegelen

Door te spiegelen, kan je de cliënt inzicht geven in wat er gebeurt in zijn/haar leven, wat het effect is van bepaald gedrag of van bepaalde acties. Dat kan soms confronterend zijn, maar dit alles wordt gedaan vanuit een betrokken en open houding, waarin de cliënt de ruimte krijgt om te reageren, te delen en tot nieuwe inzichten te komen.

Leiden

Een enkele keer is het nodig om in bepaalde (crisis) situaties, even de leiding te nemen, maar dit zal nooit ten koste gaan van de eigen regie van de cliënt en dit zal ook altijd besproken en geëvalueerd worden met de cliënt.