Samenwerking

Daar waar Personal Care for You hetgeen de cliënt nodig heeft, niet zelf kan bieden/verzorgen, werkt zij samen met diverse samenwerkingspartners, te weten:

  • Psychiater R. Douma van de Praktijk voor Medische Psychiatrie
  • GZ Psycholoog L. Moget van de Praktijk voor Psychosociale hulpverlening.
  • Nienke Boersma van BNO Winschoten voor (beschermings) bewindvoering, budgetbeheer en schuldsanering.
  • Anne Werker van De Bewindvoerster voor (beschermings) bewindvoering, budgetbeheer en schuldsanering.
  • Coöperatie Dichtbij – door het lidmaatschap kunnen wij een beroep doen op de leden van de Coöperatie, die een breed palet aan zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen bieden. Dit varieert van individuele begeleiding tot MSVT en van beschermd wonen tot palliatieve terminale thuiszorg. 
  • Bureau Lagro - door het lidmaatschap kunnen wij een beroep doen op de leden van Bureau Lagro. Gezamenlijk kunnen we een enorm zorgaanbod neerleggen, aanvullend op de grotere aanbieders. Met als kern: flexibiliteit, kwaliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, vaste begeleiders en snel kunnen schakelen en op (crisis)situaties in kunnen spelen.