Doelstelling met betrekking tot het aanbod

Personal Care for You biedt een breed integraal pakket die bestaat uit behandeling, begeleiding en trainingen, zodat cliënten alle hulp, ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen binnen één en dezelfde organisatie.Dit zorgt voor meer eenduidigheid in de behandeling, begeleiding en ondersteuning en levert een hoge cliënttevredenheid op. Dit zal ook getoetst worden middels cliënttevredenheidsonderzoeken die elk jaar afgenomen zal worden onder de cliënten (format van het cliënttevredenheidsonderzoek is opgenomen als bijlage).

Eventuele verbeterpunten worden omgezet in acties en geëvalueerd tijdens de werkbesprekingen.